Speaker: Zdenko Vrdoljak

Person large

Zdenko Vrdoljak je član Uprave za tehniku Metroneta u kojem radi od 2007. godine. Prije ulaska u Upravu Metroneta 2011. godine, radi na mjestima Voditelja odjela za rezidencijalne usluge do 2008. kada je imenovan Direktorom sektora za IT Metroneta. Diplomirao je 2000., a magistrirao 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Osim angažmana kao znanstveni novak i sudionik na nizu stručnih projekata iz područja telekomunikacijskih mreža, na fakultetu radi kao predavač te je autor i koautor niza znanstvenih radova i sveučilišnih udžbenika