Speaker: Mladen Ružman

Person large

Predstojnik Ureda za korporativnu sigurnost, Hrvatska elektroprivreda d.d.